Milieu

Het milieu en milieuvriendelijk ondernemen krijgt binnen drost en zonen veel aandacht. Hiervoor hebben we onze milieuaspecten in kaart gebracht en hebben we een beleid opgesteld om deze milieuaspecten altijd goed te beheersen en de impact hiervan op ons leefmilieu steeds verder te verminderen.

Jaarlijks formuleert drost en zonen met de grootste zorgvuldigheid de milieudoelstellingen.
Het KAM systeem wordt dagelijks onderhouden en de voortgang van de doelstellingen worden in elk managementoverleg besproken.
Opdrachtgevers houden we tijdens de contactmomenten een spiegel voor, daar waar het onder andere de milieuaspecten betreft in hun gebouwen.

Het wagenpark van drost en zonen rijdt dagelijks over de Nederlandse wegen.
De bestuurders hebben de opdracht om te allen tijde slim om te gaan met de transportkilometers.
Er wordt op toegezien dat er geen dubbele ritten worden gemaakt en bestellingen worden verzameld, zodat zo min mogelijk ritten dienen te worden gemaakt.

Op locatie wordt gewerkt met doseersystemen en de microvezel methode.
De projectleiding ziet dagelijks toe op juist gebruik.

Ons milieumanagementsysteem hiervoor is reeds jaren gecertificeerd conform ISO 14001.