Milieubewust schoonmaken

De aandacht voor het milieu wordt steeds belangrijker en dat geldt zeker voor de schoonmaakbranche. Veel schoonmaakmiddelen zijn namelijk milieuvervuilend door de chemische stoffen die ze bevatten. Gelukkig zijn er steeds meer milieuvriendelijke alternatieven die nét zo goed schoonmaken als reguliere middelen.

Ewa Kowaczek

projectleider
Contact opnemen

Ewa Kowaczek

projectleider

Kies voor milieuvriendelijk schoonmaken

Kiezen voor Drost & Zonen is kiezen voor een milieuvriendelijke aanpak! Ons milieuvriendelijke schoonmaakbeleid vermindert de schadelijke impact op het milieu. Onze medewerkers leiden we zodanig op zodat zij weten hoe zij op een milieuvriendelijke manier te werk kunnen gaan.

Doseersystemen

Oppervlakken worden niet schoner naarmate meer schoonmaakmiddel wordt gebruikt. De afgelopen jaren zijn schoonmaakmiddelen geconcentreerder geworden waardoor er minder nodig is voor hetzelfde resultaat. Met een slim doseersysteem wordt overdosering en verspilling van schoonmaakmiddelen voorkomen.

Transport

Ook ons wagenpark verduurzamen we zoveel mogelijk. Om het aantal ritten tot een minimum te beperken wordt er op toegezien dat er geen dubbele ritten worden gemaakt. Ook worden bestellingen verzameld.

ISO 14001
Wij zijn ISO 14001 gecertificeerd wat inhoudt dat wij voldoen aan de eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • Minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.