Graffiti verwijdering

GraffitiHet kan voorkomen dat elementen aan gebouwen zijn  blootgesteld aan graffiti beschilderingen.
Drost en zonen kan in voorkomende gevallen ervoor zorgdragen dat de opgebrachte verstoringen op een gedegen en milieuvriendelijk wijze worden verwijderd.
Er wordt gewerkt met milieuvriendelijk middelen en het milieu en de omgeving zal geen last ondervinden van de werkzaamheden.
Afval wordt op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd.
Na de reiniging kan er voor worden gekozen op de elementen een coating aan te brengen.
Deze coating draagt er zorg voor dat bij eventuele herhalingen de graffiti op een snellere en dus goedkopere wijze is te verwijderen.