MVO – Social Return

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de kernbegrippen binnen drost en zonen. Maatschappelijk verantwoord niet alleen naar de eigen organisatie, de eigen medewerkers en opdrachtgevers, maar tevens met het besef deel uit te maken van een maatschappij waarin mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt slechts zelden volwaardig worden opgenomen in het arbeidsproces.
Vanuit die visie heeft drost en zonen pro-actief samenwerkingsverbanden met diverse Sociale Werkvoorzieningsorganisaties opgezet. Trajecten zijn uitgezet waarbij de schoonmaakmedewerkers van deze organisaties door leidinggevenden van drost en zonen worden begeleid, worden gecoacht en worden aangestuurd.