Kwaliteit

Schoonmaakbedrijf drost en zonen levert een goede kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen.
Dit is geen geringe opgave maar onze bedrijfsvoering is gebaseerd op het zorgvuldig managen van mensen en materialen.

Schoonmaakbedrijf drost en zonen is opgericht in de zestiger jaren en heeft als organisatie de twee belangrijkste pijlers voor een goede en zakelijke dienstverlening in zich verenigd:

Aan de ene kant heeft drost en zonen alle positieve kenmerken van een familie-bedrijf in zich zoals een goede werksfeer, persoonlijke inzet en samenhorigheid. Een verbondenheid die de taakopvatting en dienstverlening zeker ten goede komt.
Er heerst bij drost en zonen een no-nonsense cultuur, waarbij de taken ongedwongen worden verdeeld. De korte lijnen tussen de organisatie en de werkvloer zorgen voor een plezierige werksfeer met gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheden en flexibiliteit.

Aan de andere kant investeert drost en zonen in steeds hogere mate in allerlei andere zeer belangrijke zaken zoals opleidingen, onderzoek naar nieuwe technieken, machines en producten. Door dit zeer actieve opleidings- en innovatiebeleid betekend ervaring bij ons meer dan het alleen maar eerder gedaan hebben.

De kwaliteit van onze diensten en het naleven van overeengekomen afspraken worden zeer frequent gecontroleerd.
Schoonmaakbedrijf drost en zonen hanteert daarbij de erkende systematiek van NEN-EN-ISO 9001.
Als sturings- en controlemiddel worden naast de periodieke steekproeven op het gebied van kwaliteit en beleving de meetsystemen van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) gebruikt.
Hiermee maken wij de door ons geleverde kwaliteit inzichtelijk en hebben wij de mogelijkheid vroegtijdig en adequaat te reageren.