Continuïteit

De continuïteit van de personele bezetting op de objecten is onlosmakelijk verbonden met het handhaven van het overeengekomen kwaliteitsniveau.

Onze organisatie waarborgt deze kwaliteit door:

  • alleen met vervangende medewerkers te werken welke reeds bij drost en zonen in dienst zijn. Immers instructies, werk methoden, procedures, gebruik van materialen, middelen, machines, de wijze van communiceren, het gebruik van de schoonmaakwerkprogramma’s enz., zijn reeds bekend en zullen daardoor geen verstoringen veroorzaken.
  • bij afwezigheid van een leidinggevende of kwaliteitscontroleur, overname van diens werkzaamheden door diens plaatsvervanger. Hiervoor zijn op voorhand functionarissen aangewezen.
  • te werken met een “platte organisatie”.
  • het formeren en instant houden van een hechte en vaste groep medewerkers.
  • het aanstellen van bekwame, betrokken en goed opgeleide leidinggevenden.
  • het hanteren van heldere communicatielijnen.
  • de betrokkenheid van de directie.

Onze medewerk(st)ers zijn het visitekaartje van onze organisatie; zij worden zorgvuldig geselecteerd op vaardigheden die passen bij de dienstverlening van de objecten. De uitvoerende medewerk(st)ers en de direct- en indirectleidinggevenden worden op een uitstekende wijze opgeleid en begeleid.

Natuurlijk werken we met mensen en er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals ziekte, die niet geheel te voorkomen zijn.
Geheel voorkomen kunnen we dus verzuim ten gevolge van ziekte niet maar op het gebied van arbo- en ziekte (verzuim)begeleiding is onze organisatie een voorloper in de branche!

Wij maken reeds jaren gebruik van een eigen arbo-arts die wekelijks, en indien nodig vaker, een spreekuur verzorgt op ons kantoor.
Ons bedrijf besteedt hieraan veel tijd en geld, maar deze investeringen leveren onze opdrachtgevers en ons bedrijf zeker voordelen op, zoals een lager ziekteverzuim en gemotiveerde medewerkers.

Zoals genoemd kan (ziekte)verzuim niet geheel voorkomen worden maar wel kunnen wij garanderen dat de duur hiervan tot een minimum beperkt is.
De continuïteit van de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden zal hierdoor echter niet in het geding komen daar ons bedrijf over voldoende vaste medewerkers (± 280) die de door verzuim opengevallen werkplekken nog dezelfde dag kunnen invullen.