Uitvoeren van kwaliteitsmetingen

De kwaliteit van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden kan door de controleurs en inspecteurs van drost en zonen in kaart worden gebracht.
Door gebruik te maken van een methodiek, welke met de opdrachtgever wordt afgestemd, zal de schoonmaak technische kwaliteit worden gemeten.
Hierbij valt onder andere te denken aan de door de VSR (Vereniging Schoonmaak Research) in samenwerking met T.N.O. ontwikkelde kwaliteitsmeetsystemen.
De metingen worden uitgevoerd middels een geautomatiseerd systeem welke is gekoppeld aan tablet, smartphone en computer.
De meetresultaten worden middels (elektronische) rapportages aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, met daarin aangegeven;
Verbeterpunten, aanbevelingen, voorgangen, analyses, constateringen, diagrammen etc.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de communicatie ingangen van drost en zonen.