Begeleiding, instructie en advisering schoonmaakvraagstukken

Schoonmaken is een vak en in hierin valt veel te communiceren.
Mensen hebben de juiste aandacht, begeleiding en (her)instructie nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen.
Drost en zonen kan mensen op de werkplek deze handreikingen geven middels het assisteren op de werkplek.
Training on the job is hierin een sprekend voorbeeld.
Mensen worden actief begeleid om de werkzaamheden op een juiste, (arbo-technisch) verantwoorde en doordachte wijze vorm te geven.

Schoonmaken is een praktische aangelegenheid alwaar spontaan schoonmaak technische problematieken kunnen optreden.
Drost en zonen heeft de expertise in huis om in voorkomende gevallen met ervaren specialisten mee te kijken en denken met als doel tot oplossingen te komen.